یادش بخیر بچگیمون بی خیالی سادگیمون یادش بخیر اون روزامون انکار خستگیامون یادش بخیر بچگیمون بزرگترین گناهمون جرزنی توی بازیمون یا زنگ زدنو و فرارمون یادش بخیر بازیامون اتل متل توتولمون قایم موشک تو حیاتمون از ته دل خنده هامون یادش بخیر چه زود گذشت بزرگ شدیم و غم رو دل نشست شدش قسمتی از این زندگی پست چرا قاب خنده ها شکست؟
1396/10/18 - 14:51 1 + / 0 -

امتياز مثبت

(1 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی