دلی داشته باش که هیچ گاه سنگ نمیشود چهره ای که هیچ گاه خسته نمیشود ولمسی که هیچ گاه آسیب نمی زند #چارلز_دیکنز
1396/10/11 - 08:05 1 + / 0 -

امتياز مثبت

(1 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی