غم انگیز ترین داستان کوتاه رو نیما یوشیج گفته, اونجا که میگه: دیدمش گفتم منم! نشناخت او
1396/08/08 - 08:06 2 + / 0 -

امتياز مثبت

(2 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی