نوشته سنگ قبر اصفهانيه: من مُردم... ولی دکون هنوز وازِس...
1396/07/25 - 14:51 2 + / 0 -

امتياز مثبت

(2 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی