در بحث با فردی با هوش، برنده شدن خیلی سخته، اما در بحث با یک احمق، برنده شدن، نزدیک به غیر ممکنه!
1396/07/13 - 03:54 1 + / 0 -

امتياز مثبت

(1 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی