ما #خوشحالی نمیکنیم « #تـــــــــــــــــــورک است #دیگر #تسلیت به #هموطنان عزیز و #تسلیت به خانواده #گرامی آتش نشان هایی که #زیر آوار ساختمان #مولتی میلیادر های #شرکت پلاسکو #جان به جان #آفرین تسلیم #کردند. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #خبرهایی از #تعداد کشته ها #هنوز قطعی #اعلام نشده ولی #به گفته حاضرین #به 50 تن #میرسد #به امید آنکه #تیم نجات #بگیه اعضای #تیم آتش نشانی #را که در #زیر آوار مانده #و زبانه های #آتش همچنان #زوزه میکشد #سالم و سلامت #بیرون بیاوردند #خدایا #خودت نجاتشون #بده
1395/10/30 - 10:15 در عشق.....اول 2 + / 0 -

امتياز مثبت

(2 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی