زندگی یعنی : اعتماد کردن به احساسات استفاده از فرصتها درس گرفتن از گذشته و درک اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد
1395/10/24 - 03:44 در عشق.....اول 4 + / 0 -

امتياز مثبت

(4 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی