مشخصات

موارد دیگر
شهرام
1 پست
مرد - مجرد
1350/06/31
فوق ليسانس
ازاد
اسلام
ايران - تهران
با دوستان
رفته ام
نميکشم
ميانه
186 - 98

مدال و افتخارات

شهرام
shahram1ns
لطفا همه با تامل بخونن... @charandoparand روزی استاد روانشناسی وارد کلاس شد و به دانشجویانش گفت: "امروز می خواهیم بازی کنیم!" سپس از آنان خواست که فردی به صورت داوطلبانه به سمت تخته برود. خانمی داوطلب این کار شد. استاد از او خواست اسامی ۳۰نفر از مهمترین افراد زندگیش را روی تخته بنویسد. آن خانم اسامی اعضایخانواده، بستگان، دوستان، هم کلاسی‌ها و همسایگانش را نوشت. @charandoparand سپس استاد از او خواست نام ۳نفر را پاک کند که کمتر از بقیه مهم بودند. زن، اسامی هم کلاسی‌هایش را پاک کرد. سپس استاد دوباره از او خواست نام ۵نفر دیگر را پاک کند. زن اسامی همسایگانش را پاک کرد. این ادامه داشت تا اینکه فقط اسم چهار نفر بر روی تخته باقی ماند; نام مادر، پدر، همسر و تنها پسرش... @charandoparand کلاس را سکوتی مطلق فرا گرفته بود. چون حالا همه می‌دانستند این دیگر برای ان خانم صرفا یک بازی نبود. استاد از وی خواست نام دو نفر دیگر را حذف کند. کار بسیار دشواری برای آن خانم بود. او با بی‌میلی تمام، نام پدر و مادرش را پاک کرد. استاد گفت:"لطفا یک اسم دیگر را هم حذف کنید!" زن مضطرب و نگران شده بود. با دستانی لرزان
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی