مشخصات

موارد دیگر
roz
امتياز: 10788.95
ناظر ارشد
12330 پست
زن - مجرد
1369/07/29
ليسانس
اسلام
ايران - فارس
با خانواده
نرفته ام
نميکشم
Htc
http://roz-goli92.blogfa..

مدال و افتخارات

roz
roz
میروم خسته و افسـرده و زار سـوی منزلگــه ویرانه خویش به خـدا می برم از شهـــر شما دل شوریــده و دیوانــه خویش می برم تا که در ان نقطه دور شستشویش دهم از رنگ گنـاه شستشویش دهم از لکه عشــق زین همـــه خواهش بیجا وتباه می برم تا زتو دورش ســـازم زتو ،ای جلــــوه امید محــــال می برم زنـــده بگورش سازم تا از این پس نکنــد یاد وصال ناله می لرزد،می رقصد اشک آه ، بگــــذار که بگریزم مـــن از تو ، ای چشمه جوشان گناه شایـد آن به کـه بپرهیـــزم من بخـــدا غنچـــــه شـــادی بودم دست عشق آمد و از شاخـم چید شعلــه آه شد م ، صــد افسوس که لبــم باز بر آن لب نرسیـــد عاقبت بنــد سفـــر پایـــم بست میروم، خنده به لب،خونین دل می روم از دل من دست بردار ای امیـــــد عبث بی حاصــــل...
roz
roz
سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق “انسان” بودن ماست . .
roz
roz
دخترها عاشق حرف می شوند و پسرها عاشق زیبایی برای همین دخترها آرایش می کنند و پسرها دروغ می گویند
roz
roz
بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید همه خندیدند،ولی هیچ کس ندانست که عقل همه به چشمانشان است.
roz
roz
خـوشبختی همون لحظه ایست که احساس می کنی خدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله می گیری ..
roz
roz
آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری، می خواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟
roz
roz
هرچه فکر شما بزرگتر باشد، به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام میگذارید…..
roz
roz
دروغ بگو تا باورت کنند آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند بی غیرت باش تا آزادی حس کنند خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند کذب بگو تا عاشقت شوند هرچه نداری بگو دارم هرچه داری بگو بهترینش را دارم اگه ساده ای ، اگه راستگویی ، اگه باوفایی ، اگه با غیرتی اگه یکرنگی بدان که همیشه تنهایی رفیق …
roz
roz
اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت…
roz
roz
زندگی تفسیر سه کلمه است: خندیدن، بخشیدن، فراموش کردن، پس تا می توانی، بخند، ببخش، فراموش کن.
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی