مشخصات

موارد دیگر
matineh
امتياز: 1386.95
1033 پست
زن - مجرد
1378/01/15
زير ديپلم
محصل
اسلام
ايران - گيلان
با خانواده
فراري
نميکشم
ندارم
گیتارم -قدم زدن زیر بارون-غرورم
z2
مال بابا به ما فعلا نرسیده اگه برسهMVM

مدال و افتخارات

matineh
matineh
آهــای همیشـــگی ترینـ ـ ـ ـم…. تمـــــام فعــــل های ماضـ ــ ـی ام را ببـــــر چـه در گـ ـ ـ ـذر بــاشی چـه نبـ ـ ـ ـ ـاشی بـــراے مـ ـ ـ ـن استــمراری خــ ــ ـ ـواهی بود….. مـ ــ ـ ـن هــر لحظــه تــ ـــ ــ ـ ـو را صــرف میکنــم
باز نشر توسط sky
matineh
matineh
دوست میدارمش اما... میتزسم بگویم و بگوید: "مرسی" یا بگوید: به این دلیل و آن دلیل دوستم ندارد... یا چه میدانم بگوید: لیاقتم بیشتر از این حرف هاست... میترسم از اینکه هرچیزی بگوید جز: "من هم دوستت دارم"
matineh
matineh
کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من می خواند ؟ مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است !
matineh
matineh
چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد
matineh
matineh
خدایــــــا شفــــــــا بده… بنده های سالمت را شفا بده! کسانی را شفا بده که خیال میکنند هنوز دنیا بدون آنها نمیچرخد! کسانی را شفا بده که خیال می کنند مریض نخواهند شد هرگز! کسانی را که روحشان خیلی مریض است
matineh
matineh
کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند … از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟! وقتی کســی جایت آمد … دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند … میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه … فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود ! و این است بازی باهــم بودن … !
matineh
matineh
دَم از بازی حکم میزنی! دَم از حکم دل میزنی! پس به زبان “قمار” برایت میگویم! قمار زندگی را به کسی باختم که “تک” “دل” را با “خشت” برید! باخت ِ زیبایی بود! یاد گرفتم به دل ، “دل” نبندم! یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم! دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند!
باز نشر توسط nimamehryare
matineh
matineh
این نیز بگذرد؛ مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی؛ مثل همه ی دوست داشتن هایی که؛ در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛ و هیچ کس نفهمیدشان؛ این نیز بگذرد، مثل زندگی …@asal
matineh
matineh
@amirjigar دنیا پر از تباهــــی است، نه به خاطر وجـــود آدمهای بد، بلکــه به خاطـــر سکـــوت آدمهـــای خـــوب
matineh
matineh
نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد ! نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . دست ِ قاضـــــــــی داد ! نباید بی تفاوت ! چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست ِ خیــــــــــــــــس باران داد ! کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند ! نباید در حصار میـــــــــــــله ها با دانه ی گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی