مشخصات

موارد دیگر
maryam111
2 پست
زن - مجرد
0000/00/00
ليسانس
با خانواده

مدال و افتخارات

maryam111
maryam111
دست از عربده بردار که در گوش فلک نعره ای نیست که شرمنده ی خاموشی نیست ، ای بسا مرد که عریان به سیاهی زد و رفت مرگ - پوشیده بگویم - به کفن پوشی نیست ، جان ققنوسان را از شرر مرگ چه باک خاطر سوخته را بیم فراموشی نیست !
maryam111
maryam111
نام تو ریخته ست شکر در ترانه ام بوی تو شور در غزل عاشقانه ام ، از جمله داغ های جهان ، داغت ای عزیز آورده ابرهای جهان را به خانه ام ، باور نمی کنم که تو باشی ، عزیز من کوهی که آرمیده چنین روی شانه ام ، باور نداشتم که غمِ نازنین تو آشوب افکند به من و آشیانه ام ، دریای دوردست که از یاد برده ای نامِ مرا که دورترین رودخانه ام ، دستی برآر و مثل اناری مرا بچین ترسم که انتظار کند دانه دانه ام !
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی