مشخصات

موارد دیگر
مریم
امتياز: 3384.05
3750 پست
زن - مجرد
1367/06/31
فوق ديپلم
اسلام
ايران - کرمانشاه - کرمانشاه
با خانواده
نرفته ام
نميکشم
ندارم
169 - 63

مدال و افتخارات

مریم
maryam-33
دستمال کاغذی به اشک گفت: قطره قطره ات طلاست! یه کم از طلای خودت حراج میکنی؟ عاشقم!...با من ازدواج میکنی؟
باز نشر توسط MRM
مریم
maryam-33
http://salijoon.ws/mail93/930305/khoshhali/khoshali-21.jpg
مریم
maryam-33
http://salijoon.ws/mail93/930305/khoshhali/khoshali-17.jpg
مریم
maryam-33
http://salijoon.ws/mail93/930305/khoshhali/khoshali-12.png
مریم
maryam-33
بـاران کمــی آهستــه تــر اینجــا کســی در خـانـه نیسـت مــن هستــم و تنهــایــی و دردی کــه نــامـش زنـدگیســت ...
مریم
maryam-33
http://salijoon.ws/mail93/930305/khoshhali/khoshali-11.png
مریم
maryam-33
http://sarhang.persiangig.com/adfg.bmp
مریم
dtju50ehmqws4f24z6u.jpg maryam-33
مــﺮﺩﻡ "ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻫـﺎﯼ ﺳــﺎﺩﻩ " ﺭﺍ " ﺍﺣﻤــــﻖ " ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧـﺪ ﺍﻣــﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨـﺪ ﮐﻪ .... ﺁﻧﻬــﺎ ﺧﻮﺩﺷـﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻨـﺪ ﮐﻪ " ﻫﻔـــﺖ ﺧـــﻂ " ﺑﺎﺷﻨـﺪ
مریم
maryam-33
به دنبال واژه ها مباش.... کلمات فریبمان می دهند... وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود، فاتحه کلمات را باید خواند.
مریم
maryam-33
http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/0...lab-ir.jpg
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی