مشخصات

موارد دیگر
iraj
امتياز: 4794.3
5419 پست
مرد - مجرد
1360/09/28
فوق ليسانس
اسلام
ايران - تهران
با خانواده
رفته ام
سامسونگ
پارس
168 - 68
iraj_yekta90
ندارم

مدال و افتخارات

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

بدون پست

پستی با درخواست های شما وجود ندارد.

شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی