کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

hamideh @forogh
hamideh میگم زمونه ی بدی شده ها... غلط هایی که پاییز به جای زمستون میکنه رو خود زمستون نمی تونست بکنه! . . . پاییز وحشی شده!
hamideh آقا ما چرا به هرکسی میگیم یک شنبه همین هفته محرمه خوشحال میشه؟ :/ چرا شما الان از این خبر خوشحال شدبن؟ : اصن ملت با همه چی خوشن حتی عذاداری بهشون خوش میگذره
hamideh داییم ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮐﻪ ۳ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﺷﻠﻮﺍﺭﺗﻮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭ ﺯﺷﺘﻪ ، ﻫﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭبیار ! ﺑﭽﺶ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺷﻠﻮﺍﺭﺷﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻣﺒﻞ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ
hamideh @amiraliﺍﺳﺘﺎﺩﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟؟ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﯽ،ﻣﻦ....ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑه تو ﮐﺎﺭﯼ...ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ, ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ...ترم اولم ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡﻧﯿﺲ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽ ﮐﻪﺗﻮ ﺗﺮمای دیگه ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ...ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ..ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ, ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ؟ﻫﯿﺲ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗﻮ!ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ!ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ!ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡﺑﻪ ۴۰ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻦ :|
hamideh سلامتي پسري که ... با چشم هاي خيس وارد ساندويچــــي بغل "تالارعروسـي" شد و گفت: ... امشب عروسي " عشقمه " ,
hamideh ♥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﻭ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥ ♥ ﺳﺮﺗﻖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥ ♥ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥ ♥ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥ ♥ ﺑﺎ ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺯﯾﺎﺵ ﻧﺨﻨﺪﻭﻧﺘﺖ ...! ♥ ♥ ﺍﺯﺕ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﺨﻮﺍﺩ ...! ♥ ♥ ﻋﮑﺲ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﻮ ﺍﺯﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻧﮕﯿﺮﻩ ... ♥ ♥ بدونه ﺣﻖ ﺑﺎ توعه ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﭘﺎ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﮐﻨﻪ ...! ♥ ♥ ﮔﺎﺯﺕ ﻧﮕﯿﺮﻩ .... !! ♥ ♥ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﭼﺸﺎﺷﻮ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ... ! ♥ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﮔﻮﺵ ﻧﮑﻨﻪ ... ! ♥ ♥ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ... ♥
hamideh چه دنياي بزرگي!!! تا چشم كار ميكند جاي تو خاليست...!
hamideh کـاش مـی فـهـمیـدی ....قـهـر میـکنمتـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـریو بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان...نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛ و آرام بـگویـى:هـر طور راحـتـى ... !
hamideh اينجــا صـداي پـا زيــاد مي شنــوم...! امــا هيچکــدام تــو نيستــي ...! دلــــــم ؛ خـوش کرده خــودش را بــه ايـن فکــر که شايــد ؛ پابرهنه بيايي ...