کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

forogh اصلا یه معرفتی داره تنهایی وقتی میری تو یه جمعی کلی میگی میخندی و وقتی از جمع میای بیرون از تو تاریکی میاد بیرون دست میذاره رو شونت میگه بازم خودم و خودت رفیق
forogh دلم بهانه ات را می گیرد... چقدر امروز حس می کنم نبودنت را... صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم: " جانم؟....مرا صدا کردی؟!
forogh هر چه قد نسبت به زندگی مغرور باشی زندگی هم بهت تکبر می ورزه پس سعی کن بازندگی خوب تا کنی
forogh سلامتی اونی که سیگارنمیکشدولی یه عمره داره اززندگی میکشه
forogh من به هر حال که باشم به تو می اندیشم تو بدان، تنها این را، تو بدان تو بمان؛ تنها با من، تو بمان جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب من فدای تو، به جای همه گل ها تو بخند
yas بـی تــــــــــــــو مـن بـا بـدن ِ لُـخـت ِ خـیـابـان چـه کـنـم ؟! بـا غـــــم انـگـیــزتـریـن حـالـت ِ تـهــــران چـه کـنـم ؟! بـی تـــــــــــــو تـقـویـم پُـر از جـمـعــــه بـی حـوصــلـه هـاسـت !! و جـــهـان مـــادر ِ آبـسـتـن ِ خـطـ فـاصـــــلـه هـاسـت
yas کلاغ های پاییز امسال کلاغ نیستند که! قاصدکان سیاهی اند که هر چه من به تو تو به من نمی گوییم را به گور ِ برف های هنوز نیامده می برند!
yas مـن اگـر عـاشــقـانـه مـیـ نـویـسـم نـه عـاشــقـم ، نـه شـکـسـت خـورده ... فـقـط مـیـ نـویـسـم تـا عـشــــــق یـاد ِ قـلـبـم بـمـانـد ...! در ایـن ژرفـای دل کـنـدن هـا و عـادت هـا و هـوس ها فـقـط تـمـریـن ِ آدم بـودن مـیـ کـنـم ! 00.jpg ...
yas بـر سـیـنـه شـرار ِ خـیـس ِ مـاتـم آمـد هـنـگـامـه اشـکـ و چـکـ چـک ِ غـم آمـد عـمـر ِ نـاقـابـل ِ مـا بـار ِ دگـر داد کـفـاف یـکـ بـار ِ دگـر مـاه ِ مــحــــرّم آمـد
yas رنـدان ِ تـشـنـه لـب را آبـی نـمـی‌دهـد کـس گـویـی ولـی شـنـاسـان رفـتـنـد از ایـن ولـایـت در زلـف ِ چـون کـمـنـدش ای دل مـپـیـچ کـان جـا سـرهـا بـریـده بـیـنـی بـی جـرم و بـی جـنـایـت .