نمیبخشم دیگه تورو....تو که غرورمو شکستی

برچسب‌های کاربری

اعضای گروه

یـــِه حــِس مــبهم

گروه عمومی · 4 کاربر · 24 پست

ارسالهای یـــِه حــِس مــبهم

yashar
yasharrr
دانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین با نام اعتراف
http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%...%aa/
یه حس مبهم
Text-graphy-2015-Amazing-ir-31.jpg ye_hese_mobham
یــه زمانــی خــوش میـــگذشـــت الــان فقطـــ خـــوشــم کــه میـــگذره..
یه حس مبهم
Text-graphy-2015-Amazing-ir-33.jpg ye_hese_mobham
مـــن نزدیـــکامــمو درو انـــداخــتم...
یه حس مبهم
Text-graphy-2015-Amazing-ir-34.jpg ye_hese_mobham
بــه جــز اون عــادت بـــه هیــچکــی نــکــردم...
یه حس مبهم
Text-graphy-2015-Amazing-ir-32.jpg ye_hese_mobham
چـــرا هیـــچ کــس دوســـم نداره...
یه حس مبهم
عکس-نوشته-های-پروفایل-تلگرام-لاین-دخترانه-عاشقانه-و-زیبا-1.jpg ye_hese_mobham
چــقــد پیــشـه تـــو آروم مــیــشــه دنـــیا
یه حس مبهم
inaxneveshteha-gham-photokade-15.jpg ye_hese_mobham
خـــدارو چــه دیدی شایــد بازهم بــه هــم رسیــدیم...
یه حس مبهم
inaxneveshteha-gham-photokade-14.jpg ye_hese_mobham
خدایا....دستــانــم پــر از پیــمانــه های خـــالی کســانی اســت کــه دوستــشــان دارم...
یه حس مبهم
inaxneveshteha-gham-photokade-7.jpg ye_hese_mobham
خسته ام آه از تمــام جهــات ....دلـــخوشم بـــه کــدام راه نــجات...
یه حس مبهم
inaxneveshteha-gham-photokade-6.jpg ye_hese_mobham
اگـــه تــو عـــاشقــم بودی گریه غــزل خــون نمیشد...
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی