مشخصات

موارد دیگر
گمنام
امتياز: 2284.35
215 پست
مرد
0000/00/00
ادبیات ... فیلم ... موسیقی آرام و غم انگیز ...فلسفه ..تاریخ

مدال و افتخارات

گمنام
ساغر.jpg gomnam
@gomnam ...با این دهان بسته , راز نگاه خسته ... چون زورقی شکسته , حس غریبی تنها ... شعر سپید افلاک , با ریشه های در خاک ... طعم و بوئی از تاک , برده دلم به رویا .
گمنام
عشق11.jpg gomnam
@gomnam ... یادی نمی کند دلت , خاک کجا کردی مرا ... خاک کجا کردی مرا , یادی نمی کند دلت ... گذر نیفتاده رهت , به گور این مرده تو ... به گور این مرده ی تو گذر نیفتاده رهت ...
گمنام
14.jpg gomnam
@gomnam ... زمانه پر شده ز امواج منفی ... همه در توطئه یا حال جنگی ... دگر رفته ز دلها شادی و مهر ... با چهره های خشک و دلهای سنگی ...
گمنام
بوسه1.jpg gomnam
@gomnam ... زدم من یک گره با بوسه بر عکس ... جواب بوسه را دادی تو بر عکس ... تو در قهر و منم در قعر یک خواب ... همین است حال دنیا گشته بر عکس ...
گمنام
نگاه.jpg gomnam
@gomnam به نم نم اشک خداوند ... که شده باران برایت ... به رعدی که می غرد ... و شده ترنم صدایت ... به رنگین کمان بعدش ... که هست رنگ نگاهت ... قسم ... ببین سادگیم را ... بی پناهم به دامت ... شکارت شدم بی گله ... نکن از صیدت شکایت ...
گمنام
خیال1.jpg gomnam
@gomnam هنوز هم با خیال می توان تصورت کرد ... گاهی دور گاهی نزدیک ... هنوز می شود با تو در مه قدم زد .... گاهی دست در دست هم گاهی تنها .... هنوز می بویم عطر تنت را .... گاهی با آه گاهی با حسرت.... هنوز نگین انگشترم نام تو را بر خود دارد ... گاهی تابان گاهی تیره ...
باز نشر توسط taranom
گمنام
خدا.jpg gomnam
@gomnam ..#دیدگاه
گمنام
امام زمان1.jpg gomnam
#دیدگاه
باز نشر توسط meysam_CR7 و MRM
گمنام
رنگ1.jpg gomnam
@mahdiye .. زاد روز فرودت بر زمین گرامی باد دختر آسمانی ...
باز نشر توسط mahdiye
گمنام
مبعث6.jpg gomnam
..
باز نشر توسط meysam_CR7 و MRM
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی