مشخصات

موارد دیگر
ابوالفضل حیدری
امتياز: 780.25
657 پست
مرد - متاهل
1344/04/01
ديپلم
اسلام
با همسر و فرزند
رفته ام
نميکشم
ندارم
هوای بارانی طبیعت سفر
سمند
170 - 85
amlakbaran1@gmail.com
09127494371

مدال و افتخارات

ابوالفضل حیدری
barf
دل نوشته هات قشنگن ولی همیشه اینطور نیست تک و توکی هم تو پسرا هم تو دخترها پیدا میشن که مثل ادما زندگی میکنن و مثل ادما فکر میکنن@fatemeh7400
ابوالفضل حیدری
barf
سلام . در تاید ( یاد گرفته ام با احکق بحث نکنم ) . . . هر گز از سمت جلو به یک گاو از سمت عقب به یک اسب و از هیچ طرفی به یک احمق نزدیک نشوید@fatemeh7400
ابوالفضل حیدری
barf
یادت باشد اگر : دنیایت کوچک باشد همه چیز را بزرگ میبینی غمها هر کدام برایت دیواری مشوند که جلو تو و خوشبختی ات را سد میکنند . غصه ها همانند دیوها در افسانه ها میشوند و تو را به وحشت می اندازند . اما اگر دنیایت بزرگ باشد و با نگاهی زیبا به دنیا بنگری تمام غمها و غصه ها برایت کوچک میشوند . . . آنقدر کوچک و حقیر که با تبسم به آنها مینگری و تو همیشه پیروز میدانی @fatemeh7400
ابوالفضل حیدری
barf
آسمان فرصت پرواز بلند است ولی پرسش این است ؟ چه اندازه کبوتر باشی . . . @fatemeh7400
ابوالفضل حیدری
barf
چرا میخوای یک از راهای موفقیتتو با دست خودت سد کنی ؟@fatemeh7400
ابوالفضل حیدری
barf
باران که میبارد پرنده ها به دنبال سر پناه میگردند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز میکند . . این دیدگاه است که تفاوت را ایجاد میکند .
ابوالفضل حیدری
barf
زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن نیست زندگی جاری شدن است از تماشا گه آغاز حیات تا بدانجا که خدا میداند
ابوالفضل حیدری
barf
اشتباه اصلی ما در زندگی هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم - بلکه - هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم @samane
باز نشر توسط zaree
ابوالفضل حیدری
barf
انعکاس جیزی باش که میخواهی در دیگران ببینی . اگر عشق میخواهی عشق بورز - اگر صداقت میخواهی راست گو باش - اگر احترام میخواهی احترام بگذار
ابوالفضل حیدری
barf
آنان که توان آزردن دارند و هیچکس را نمی ازارند به درستی که واژکان شکوه ملکوتند @samane
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی