مشخصات

موارد دیگر
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
امتياز: 1081.65
310 پست
زن - مجرد
1371/07/21
ليسانس
بیکار
اسلام
ايران - گيلان
با خانواده
فراري
نميکشم
ندارم
راه رفتن زیر نم نم بارون-پرسپولیس
ندارم
.... - ...
..........................
000000000000000

مدال و افتخارات

برچسب ‌های شخصی

(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست

(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
:(
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
:(
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
ڪﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸڪﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ڪﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ! ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ڪﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی ؛ ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ ڪﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ڪﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ڪﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
:(
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
فرا رسیدن ماه رمضان ماه بندگی خدا رو پیشاپیش به همه تبریک میگم
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
سلام امروز بعد ازظهر اولین امتحان از آخرین ترم دانشگاه شروع میشه. لطفا برام دعا کنید.
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
سلام چرا کسی نیست اینجا همیشه همین موقع اینجا پر بود
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
آنان که بودنت را قدر نمی دانند رفتنت را نامردی می خوانند@hosseinalipour
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
شما وقتی بغض گلوتونو بگیره کی و کجا رو ترجیح میدید واسه گریه کردن؟
(◕‿◕)تنهای تنها فقط خداست
Tanhaye_Tanha
سلام چرا اینجا اینقدر خلوت شده ؟ 2 روز نبودما
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی