مشخصات

موارد دیگر
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
امتياز: 106.05
147 پست
مرد
1393/11/15
فوق ليسانس
شغل آزاد
اسلام
ايران - گيلان
با خانواده
رفته ام
نميکشم
نوکیا قدیمی
ندارم
177 - 78

مدال و افتخارات

BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
4.jpg BIJAN1755
مزاحم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
دیوانه 2.jpg BIJAN1755
دیدمت
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
دیوانه 1.jpg BIJAN1755
گریستن
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
3.jpg BIJAN1755
سلام شب بخیر
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
p11.jpg BIJAN1755
همین روزها
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
p14.jpg BIJAN1755
همین لحظه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
1.jpg BIJAN1755
شادی نه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
p25.jpg BIJAN1755
بیژن
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
111111.jpg BIJAN1755
امشب بیا
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
p10.jpg BIJAN1755
من کنارت باقی می مانم
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی