کاربر جدید هستید ؟

شبکه اجتماعی شبهای بارانی یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند یک ارسال با طول بیشتر از 1000 کاراکتر بهمراه تصویر، ویدئو، لینک و فایل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن‌ها با ایجاد یک شبکه اختصاصی قادر به ارتباط با یکدیگر بوده و به کمک تکنولوژی آر‌اِس‌اِس می‌توانند تازه ترین‌های سایت را پیگیری نمایند. شبکه اجتماعی شبهای بارانی توسط هر وسیله‌ی متصل به اینترنت از جمله تلفن همراه دنبال پذیر است .

عضویت در سایت
آخرین آنلاین ها

آخرین رویدادها

..................... ببین ﺩﺧﺘر ﺑﻴﺎ میخواهم رازی را بگویم ﭘﺴرﻫﺎ ﻋرﻭﺳﮏ ﻧدﺍﺭﻧد  ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐرﺩﻥ ﻭ ﺣرﻑ ﺯدﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﻧﮕرﻓﺘﻨد  ﻧﮕﺎﻩ ﮐن ﺧوﺏ ﺩﻋوﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨد  ﻓﻘط ﺑﻠدﻧد ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧرﺍﺏ ﮐﻨﻨد  ﭘﺴرﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫم ﻧدﺍرند  ﻣیترسند مردیشان ﺯﻳر ﺳوﺍﻝ ﺑرود ﻣﻰ ﺷﻨوﻯ  ته صدایش ،ﮔریه ای بی صداست ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏوﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭا میشود بدست آورد... ﻧﮕﺎﻫش ﮐن  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳت ﻭﻗﺘﻰ ﻣرﻳض ﺍﺳت ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴوﺯﻯ ﺑرﺍﻳش ﻧﻴﺴت  ﭘدﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴت ﭼﻘدر ﭘﻴر ﺍﺳت  ﻣیداﻧم ﺍﺯ ﭘﺴرﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣیدانم جر ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨد ﺑﻰ ﻣﻌرﻓﺘﻨد ﺣرﻑ ﺑد ﻣﻴزﻧﻨد ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠد ﻧﻴﺴﺘﻨد ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴرﻯ ﻧدﺍرﻧد ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ مثل تو ناز نکرده ﮔل ﺳر به موهایش نزده ﺻوﺭﺗش رﺍ ﻧﺒوﺳیده ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑوﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧوﺭﺩﻩ ﺍﺳت تا یادش بماند مرد ﺑﺎﻳد ﻗوﻯ ﺑﺎﺷد ﺩﺧﺘرﮎ ... ﭘﺴرﻫﺎ ﻧﻤﻴﺸﮑﻨﻨد  ﻣﮕر ... ﺑدﺳت دﺧﺘرﮐﻰ...
forogh چه دردناکه...
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh دختره رفته سوپر مارکت گفته : آقا ببخشید تن ماهی مرغ دارین ؟ :| شنیده ها حکایت از آن دارد که 3 نفر از خریداران ری… تو شلوارشون از خنده ! فروشنده هم رفته تو یخچال نشسته در یخچالو باز میکنی جیغ میزنه…
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh همیشه “مغز” عضو پرکار بدنه تا اینکه سر جلسه امتحان جاشو با “روده بزرگ” عوض می کنه... :|
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh شاهرگم قید توست ، بزنم میمیرم …
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh بی کلام اینجا باش بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست !
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh تمام دنیا را گشته ام کنار تو اما ، دنیای دیگریست !
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh دو کلام حرف حساب باهات دارم : ” دوست دارم ”
しѺ√乇(◡‿◡✿)(◕‿◕) しѺ√乇f@temeh دلگيرم از كسي كه مرا غرق خودش كرد! اما نجاتم نداد …